ទុនទាំង៥ ដែលគួដឹង|Quach Mengly-NGA Education

Loading...

ទុនទាំង៥ ដែលគួដឹង|Quach Mengly-NGA Education
Nga Education សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះការយកវីដេអូមកធ្វើការចែកចាយបន្ត គោលបំណងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់យុវជន និងសង្គមខ្មែរទាំងមូលដើម្បីជាផ្នត់គំនិតមួយសម្រាប់ជាឈ្នាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិត និងជាការបង្កើននូវធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការស្តាប់វីដេអូ។

បើមានការខុសឆ្គង់ ឬមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ ដើម្បី Nga Education ធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមការណែនាំ។ សូមអរគុណ!

Loading...


Thank You for Like, Share, and Comment in videos.
Facebook Page: https://bit.ly/2zcATps
YouTube channel: https://bit.ly/2XDdAhL

#NGA_Education
#Quach_Mengly


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

គួច ម៉េងលី|ផែនការជីវិត-Life Plan|Quach Mengly-NGA Education

គួច ម៉េងលី|ផែនការជីវិត-Life Plan|Quach Mengly-NGA Education

គួច ម៉េងលី|ផែនការជីវិត-Life Plan|Quach Mengly-NGA Education ________________________________________ __ផ្នត់គំនិត__ នៅក្នុង ប្រទេស១ ជាតិសាសន៍១ ក្រុមហ៊ុន១ អង្គការ១ ឬក្រុមគ្រួសារ១ ដើម្បីអោយមានដំណើរការប្រព្រឹត្តិទៅរលូន និងមានការអភិវឌ្ឈនោះ ចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកដឹកនាំដើម្បីដឹកនាំនិងរិះរកមធ្យោបាយដឹកនាំទៅរកភាពជោគជ័យ។ ហើយដើម្បីអោយការដឹកនាំ មានភាពល្អប្រសើរចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកដឹកនាំល្អដែលមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំបាន ។ ដូចនេះអ្នកដឹកនាំត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ ដូចខាងក្រោម ៖ មានវ័យចាស់ល្មមប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងមានចំនេះវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរិះរកមធ្យោបាយ...
ស្គាល់ខ្លួនឯង៖ ភាពឆ្លាតវៃខាងបញ្ញា និងភាពឆ្លាតវៃខាងអារម្មណ៍ Know yourself by Mr. Ly Haw

ស្គាល់ខ្លួនឯង៖ ភាពឆ្លាតវៃខាងបញ្ញា និងភាពឆ្លាតវៃខាងអារម្មណ៍ Know yourself by Mr. Ly Haw

In this video we want to show you about​ ស្គាល់ខ្លួន៖ ភាពឆ្លាតវៃខាងបញ្ហា និងភាពឆ្លាតវៃខាងអារម្មណ៍ Know yourself by Mr. Ly Haw - Success Reveal ត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯង ភាពឆ្លាតវៃខាងបញ្ញា...
គួច ម៉េងលី-ជឿជាក់ខ្លួនឯង-NGA Education

គួច ម៉េងលី-ជឿជាក់ខ្លួនឯង-NGA Education

គួច ម៉េងលី-ជឿជាក់ខ្លួនឯង-NGA Education Nga Education សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះការយកវីដេអូមកធ្វើការចែកចាយបន្ត គោលបំណងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់យុវជន និងសង្គមខ្មែរទាំងមូលដើម្បីជាផ្នត់គំនិតមួយសម្រាប់ជាឈ្នាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិត និងជាការបង្កើននូវធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការស្តាប់វីដេអូ។ បើមានការខុសឆ្គង់ ឬមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ ដើម្បី Nga Education ធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមការណែនាំ។ សូមអរគុណ! Thank You...
ជាមួយ ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី លើប្រធានបទស្តីពី «ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ»

ជាមួយ ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី លើប្រធានបទស្តីពី «ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ»

Thank so much for clicking subscribe! and like! #គួចម៉េងលី សញ្ញរបស់មនុស្សគ្មានគោលដៅ ឃឹម សុខហេង https://youtu.be/Q8l2DAWYCY0 ហេតុអ្វីចិត្តមិនស្ងប់ លោកគ្រូ សាន សុជា https://www.youtube.com/watch?v=zB_C56McRgA ធ្វើយ៉ាងណាមានទំនាក់ទំនងល្អ? https://www.youtube.com/watch?v=BNybBltR0ck ធ្វើមិចបើគេក្បត់យើង https://www.youtube.com/watch?v=MiMMhGy1RqI បង្កើតជំនាញលក់ បង្កើតឱកាសរកសុី https://www.youtube.com/watch?v=fljFOTqRx7Y&t=3s បទពិសោធតស៊ូ...
គួច ម៉េងលី|បង្កើតភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង|Nga Education

គួច ម៉េងលី|បង្កើតភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង|Nga Education

គួច ម៉េងលី|បង្កើតភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង|Nga Education Nga Education សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះការយកវីដេអូមកធ្វើការចែកចាយបន្ត គោលបំណងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់យុវជន និងសង្គមខ្មែរទាំងមូលដើម្បីជាផ្នត់គំនិតមួយសម្រាប់ជាឈ្នាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិត និងជាការបង្កើននូវធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការស្តាប់វីដេអូ។ បើមានការខុសឆ្គង់ ឬមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ ដើម្បី Nga Education ធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមការណែនាំ។ សូមអរគុណ! Thank You...
ផែនការអាជីវកម្ម ដោយបណ្ឌិតគួចម៉េងលី Business plan Quach Mengly សន្សំគំនិតផេនការរកស៊ីពីបុគ្គលជោជ័យ។

ផែនការអាជីវកម្ម ដោយបណ្ឌិតគួចម៉េងលី Business plan Quach Mengly សន្សំគំនិតផេនការរកស៊ីពីបុគ្គលជោជ័យ។

👻Subscribe! 😻Like! 🥰Comment!, 🥳Thanks #បណ្ឌិតគួចម៉េងលី #គួច_ម៉េងលី #Quach_Mengly ផែនការអាជីវកម្ម ដោយបណ្ឌិតគួចម៉េងលី Business plan Quach Mengly សន្សំគំនិតផេនការរកស៊ីពីបុគ្គលជោជ័យ។ 👉នេះគឺជាវីដេអូដែលស្តាប់ហើយទទួលបានចំនេះដឹង គិតរឿងអនាគតម្ដងៗ ស្ត្រេសអត់? Dj nana talk...
►[ គំនិត-ដូណាលត្រាំ/មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ-អាមេរិក ] ឧកញ៉ា នួន អក /Main Resources

►[ គំនិត-ដូណាលត្រាំ/មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ-អាមេរិក ] ឧកញ៉ា នួន អក /Main Resources

Successful IDEA Change mindset, Change result. Speaker: ឧកញ៉ា នួន អគ #Main_Resources_Successful_Mindset
6 ចំណុចធ្វើឲ្យជីវិតរីកចម្រើន|Soum Sambath-NGA Education

6 ចំណុចធ្វើឲ្យជីវិតរីកចម្រើន|Soum Sambath-NGA Education

6 ចំណុចធ្វើឲ្យជីវិតរីកចម្រើន|Soum Sambath-NGA Education Nga Education សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះការយកវីដេអូមកធ្វើការចែកចាយបន្ត គោលបំណងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់យុវជន និងសង្គមខ្មែរទាំងមូលដើម្បីជាផ្នត់គំនិតមួយសម្រាប់ជាឈ្នាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិត និងជាការបង្កើននូវធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការស្តាប់វីដេអូ។ បើមានការខុសឆ្គង់ ឬមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ ដើម្បី Nga Education ធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមការណែនាំ។ សូមអរគុណ! Thank...
គួច ម៉េងលី|ចង់ក្លាយជាអ្នកធំ ត្រូវចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យល្អ|NGA Education

គួច ម៉េងលី|ចង់ក្លាយជាអ្នកធំ ត្រូវចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យល្អ|NGA Education

គួច ម៉េងលី|ចង់ក្លាយជាអ្នកធំ ត្រូវចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យល្អ|NGA Education Nga Education សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះការយកវីដេអូមកធ្វើការចែកចាយបន្ត គោលបំណងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់យុវជន និងសង្គមខ្មែរទាំងមូលដើម្បីជាផ្នត់គំនិតមួយសម្រាប់ជាឈ្នាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិត និងជាការបង្កើននូវធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការស្តាប់វីដេអូ។ បើមានការខុសឆ្គង់ ឬមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ ដើម្បី Nga Education ធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមការណែនាំ។ សូមអរគុណ! Thank...
Quach Mengly-ក្បួនរកស៊ីមិនងាយបរាជ័យ-NGA Education

Quach Mengly-ក្បួនរកស៊ីមិនងាយបរាជ័យ-NGA Education

Quach Mengly-ក្បួនរកស៊ីមិនងាយបរាជ័យ-NGA Education Nga Education សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះការយកវីដេអូមកធ្វើការចែកចាយបន្ត គោលបំណងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់យុវជន និងសង្គមខ្មែរទាំងមូលដើម្បីជាផ្នត់គំនិតមួយសម្រាប់ជាឈ្នាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិត និងជាការបង្កើននូវធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការស្តាប់វីដេអូ។ បើមានការខុសឆ្គង់ ឬមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ ដើម្បី Nga Education ធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមការណែនាំ។ សូមអរគុណ! Thank You...
គួច​ ម៉េងលី បង្កើតភាពខ្លាំងដោយខ្លួនឯង NGA EDUCATION

គួច​ ម៉េងលី បង្កើតភាពខ្លាំងដោយខ្លួនឯង NGA EDUCATION

គួច​ ម៉េងលី បង្កើតភាពខ្លាំងដោយខ្លួនឯង NGA EDUCATION អគុណមស្រាប់ការគាំទ្រ! សូមចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងនេះទៅមនុស្សគ្រប់គ្នា ដើម្បីជាថ្លុងមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឃន៍សង្គមយើងនាពេលអនាគត់! #គួច_ម៉េងលី #Quach_Mengly #NGA_Education
គួច ម៉េងលី បញ្ហាគឺជាឱកាស The Problem is Opportunity-NGA Education

គួច ម៉េងលី បញ្ហាគឺជាឱកាស The Problem is Opportunity-NGA Education

គួច ម៉េងលី បញ្ហាគឺជាឱកាស The Problem is Opportunity-NGA Education អគុណមស្រាប់ការគាំទ្រ! សូមចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងនេះទៅមនុស្សគ្រប់គ្នា ដើម្បីជាថ្លុងមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឃន៍សង្គមយើងនាពេលអនាគត់! #គួច_ម៉េងលី #Quach_Mengly #NGA_Education
បុគ្គលិកឆ្នើមចេះធ្វើល្ងង់ Outstanding staff keep learning by Mr. Ly Haw

បុគ្គលិកឆ្នើមចេះធ្វើល្ងង់ Outstanding staff keep learning by Mr. Ly Haw

In this video we want to show you about បុគ្គលិកឆ្នើមចេះធ្វើល្ងង់ Outstanding staff keep learning by Mr. Ly Haw - Success...
គួច ម៉េងលី - ការងារ និងអនាគត់ NGA Education

គួច ម៉េងលី - ការងារ និងអនាគត់ NGA Education

គួច ម៉េងលី - ការងារ និងអនាគត់ NGA Education អគុណមស្រាប់ការគាំទ្រ! សូមចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងនេះទៅមនុស្សគ្រប់គ្នា ដើម្បីជាថ្លុងមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឃន៍សង្គមយើងនាពេលអនាគត់! #គួច_ម៉េងលី #Quach_Mengly #NGA_Education
គួច ម៉េងលី| ហ្មត់ចត់ម្ចាស់ការ | Quach Mengly-NGA Education

គួច ម៉េងលី| ហ្មត់ចត់ម្ចាស់ការ | Quach Mengly-NGA Education

គួច ម៉េងលី| ហ្មត់ចត់ម្ចាស់ការ | Quach Mengly-NGA Education Nga Education សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះការយកវីដេអូមកធ្វើការចែកចាយបន្ត គោលបំណងគ្រាន់តែចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់យុវជន និងសង្គមខ្មែរទាំងមូលដើម្បីជាផ្នត់គំនិតមួយសម្រាប់ជាឈ្នាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិត និងជាការបង្កើននូវធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការស្តាប់វីដេអូ។ បើមានការខុសឆ្គង់ ឬមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ ដើម្បី Nga...