Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 1 *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

Loading...

Quý Phật Tử có thể gieo duyên với Thầy "VẠN MÃN" qua số phone 0939882269.A DI ĐÀ PHẬT
Hoặc qua Facebook :https://www.facebook.com/ThichVanMan.LeMan

Loading...

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 2 *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 2 *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

Quý Phật Tử có thể gieo duyên với Thầy "VẠN MÃN" qua số phone 0939882269.A DI ĐÀ PHẬT Hoặc qua Facebook...
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa | Quyển 1| Có Chữ | Thích Trí Thoát Trì Tụng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa | Quyển 1| Có Chữ | Thích Trí Thoát Trì Tụng

Ngài Văn Thù Sư Lợi ! Lại có vị Bồ tát Sau khi Phật diệt độ Cúng dường Xá Lợi Phật. Lại thấy hàng...
TỤNG KINH SÁM HỐI // ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN

TỤNG KINH SÁM HỐI // ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN

TỤNG KINH SÁM HỐI, THÍCH VẠN MÃN
KINH VU LAN BÁO HIẾU.Trì tụng: Sa môn Thích Vạn Mãn cùng với Phật Tử nghệ sỹ Như Huỳnh

KINH VU LAN BÁO HIẾU.Trì tụng: Sa môn Thích Vạn Mãn cùng với Phật Tử nghệ sỹ Như Huỳnh

Quý Phật Tử có thể gieo duyên với Thầy "VẠN MÃN" qua số phone 0939882269.A DI ĐÀ PHẬT Hoặc qua Facebook...
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa | Quyển 2 | Có Chữ | Thích Trí Thoát Trì Tụng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa | Quyển 2 | Có Chữ | Thích Trí Thoát Trì Tụng

Phật là cha của tất cả thế gian, ở nơi các sự sợ hãi suy não lo buồn vô minh...
Kinh Tiểu Sử Đức Phật *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

Kinh Tiểu Sử Đức Phật *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

Quý Phật Tử có thể gieo duyên với Thầy "VẠN MÃN" qua số phone 0939882269.A DI ĐÀ PHẬT Hoặc qua Facebook...
Bát Nhã Tâm Kinh - Có chữ vừa chậm dễ tụng- 7 biến

Bát Nhã Tâm Kinh - Có chữ vừa chậm dễ tụng- 7 biến

Nhẫn Bát Nhã - TH: https://bit.ly/3d6pNRs Các bạn muốn đăng ký mua vào link sau nhé: https://bit.ly/2Xb0ZCr Vòng đại bi: https://bit.ly/379LIoT Giọng tụng vừa chậm...
Tổng hợp các bài vọng cổ

Tổng hợp các bài vọng cổ

Quý Phật Tử có thể gieo duyên với Thầy "VẠN MÃN" qua số phone 0939882269.A DI ĐÀ PHẬT Hoặc qua Facebook...
KINH VU LAN - MÙA BÁO HIẾU do "ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN"TRÌ TỤNG version 2

KINH VU LAN - MÙA BÁO HIẾU do "ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN"TRÌ TỤNG version 2

Quý Phật Tử có thể gieo duyên với Thầy "VẠN MÃN" qua số phone 0939882269.A DI ĐÀ PHẬT Hoặc qua Facebook...
Kinh Bốn Ân Lớn *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

Kinh Bốn Ân Lớn *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

Quý Phật Tử có thể gieo duyên với Thầy "VẠN MÃN" qua số phone 0939882269.A DI ĐÀ PHẬT Hoặc qua Facebook...
Kinh Thập Thiện | Có Chữ | Đại Đức Thích Pháp Hòa Trì Tụng

Kinh Thập Thiện | Có Chữ | Đại Đức Thích Pháp Hòa Trì Tụng

Kinh Thập Thiện tuy ngắn gọn, nhưng rất thiết yếu đối với người tu tại gia cũng như người xuất...
Nghe Kinh Cầu an | Quán Âm Phổ Môn Phẩm | Có Chữ đọc tụng theo

Nghe Kinh Cầu an | Quán Âm Phổ Môn Phẩm | Có Chữ đọc tụng theo

Tên gọi thông thường của bài kinh này là Phẩm Phổ Môn, Kinh Phổ Môn hay Kinh Quán Thế Âm...
Bổn Môn Pháp Hoa Kinh | Có Chữ | Biên Dịch HT. Thích Trí Quảng

Bổn Môn Pháp Hoa Kinh | Có Chữ | Biên Dịch HT. Thích Trí Quảng

Không phải ngẫu nhiên Kinh Pháp Hoa được xếp vào hàng “Vua trong các Kinh”, bởi Kinh thuộc giáo nghĩa...
KINH DƯỢC SƯ *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

KINH DƯỢC SƯ *Có Chữ đọc tụng theo*ĐĐ.THÍCH VẠN MÃN trì tụng

Quý Phật Tử có thể gieo duyên với Thầy "VẠN MÃN" qua số phone 0939882269.A DI ĐÀ PHẬT Hoặc qua Facebook...
PGHH Diệu Pháp Quang Minh

PGHH Diệu Pháp Quang Minh

Vào Paltalk Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Hoan Hô Bạn...