Kinh Thánh audio | Sử Ký Thứ Nhì full | sử ký của Salomon | Kinh thánh Tân ước và cựu ước phần 19

Loading...

Cựu Ước và Tân Ước
Cựu Ước là Sách thánh của đạo Do Thái, hầu hết được viết bằng tiêng Hi-bá-lai (tiếng Do Thái cổ), được thành hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên. Cực Ước được xếp theo bốn loại:
Sách Luật: gồm 5 cuốn (còn gọi là Ngũ Kinh): Sáng Thế ký (Genesis), Xuất Ai Cập (Exodus), Levi (Leviticus0, Dân số (Number), Ðệ Nhị Luật (Deuteronomy).
Sách Lịch Sử: gồm 16 cuốn: Gio-suê (Joshuă, Thẩm Phán (Judges), Rút (Ruth), Sa-mu-en 1 và 1 (1Samuel 1, 2Samuel), Các Vua 1 và 2 (King 1,1), Ký Sự 1 và 2 (Chronicles 1,2), Ét-ra, Ne-he-mi (Nehemianh), To-bi-a (Tobit), Ju-dith (Judith), es-tha (Ezra) và Mac-ca-bê-ô 1 và 2 (Maccabes 1,2).
Sách Giáo Huấn: gồm 7 cuốn: Gióo (Job), Thánh Vịnh (Psalms), Châm Ngôn (Proverbs), Giảng Viên (Ecclesiastes), Diệu Ca Hay Dân Ca (Song of Songs), Khôn Ngoan (Wisdom), Huấn Ca (Sirach).
Sách Tiên Tri: (Ngôn Sứ) gồm 18 cuốn: I-sa-a-a (Isaiah), Giê-sê-mi-a (Jeremianh), Ai-ca (Lamentations), Ba-rúc (Baruch), Ê-dê-ki-en (Ezekiel), Da-ni-en (Daniel), Ho-se (Hosea), Gio-en (Joel), A-mốt (amos), Áp-di-ca (Obadiah), Gio-na (Jonah), Mi-ka (Micah), Ha-hum (Nahum), Ha-ba-cu (Habakkuk), Xô-phô-ni-a (Zepthaniah), Hac-gai (Haggai), Za-ca-ri-a (Zechariah), Ma-la-ki-a (Malachi).
Tân Ước là một sưu tập những bài viết bắt nguồn từ cộng đoàn Ki-tô hữu sơ khai, nhằm công bố cho mọi người Ðấng mà các tiên tri đã nói, nay được tỏ lộ, đã đợi trông nay đã đến.. Ðó là Ðức Giê-su Ki-tô. Ngài đã được gọi là Giao Ước Mới mà Ðức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa và Cứu Chúa của chúng ta đã ký kết.
Tân Ước được viết theo thể văn nào?
Tân Ước được viết theo 4 thể văn:

Loading...


a. Thể tường thuật như bốn Phúc Âm ghi lại cuộc đời Ðức Ki-tô, các lời Ngài giảng dạy cũng như các việc Ngài làm.
b. Thể lịch sử như sách Tông Ðồ Công Vụ ghi lại những nỗ lực của các tông đồ trong việc mở mang Giáo Hội.
c. Thể thứ tín như các thơ thánh Phao-lô, Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê và Giu-đê viết cho các cộng đoàn để dắt, kiện cường và khuyên bảo dạy dỗ các giáo đoàn.
d. Thể mặc khải của sách Khải Huyền tiên báo những điều sẽ xảy đến trong tương lai.
Tân Ước gồm những sách nào?
Tân Ước gồm tất cả 27 cuốn thứ tự như sau:
a. 4 cuốn Phúc Âm (Mác-cô, Mat-thêu, Lu-ca, và Gio-an).
b. 1 cuốn Tông Ðồ Công Vụ.
c. 14 thơ của Thánh Phao-lô.
d. 7 thư chung của các Thánh: Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và Giu-đê.
e. Cuối cùng là sách Khải Huyền của Thánh Gioan


CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH

kinh thánh tin lành | kinh thánh cựu ước và tân ước | hê-bơ-rơ | sách Hê-bơ-rơ

kinh thánh tin lành | kinh thánh cựu ước và tân ước | hê-bơ-rơ | sách Hê-bơ-rơ

Kênh này mình lập cho mẹ mình vì bà là một người yêu thích đọc sách và đã nghỉ hưu...
kinh thánh tin lành | kinh thánh tin lành Ti-mô-thê | sách Ti-mô-thê | kinh thánh tân ước cựu ước

kinh thánh tin lành | kinh thánh tin lành Ti-mô-thê | sách Ti-mô-thê | kinh thánh tân ước cựu ước

Kênh này mình lập cho mẹ mình vì bà là một người yêu thích đọc sách và đã nghỉ hưu...
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:13 - 23

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:13 - 23

Full playlist sách Công Vụ Các Sứ Đồ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLflm0WOJ6Jd9YDcBR2u9d6ytv07-4Ja-v Full playlist trọn chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh: https://www.youtube.com/user/TimHieuThanhKinh/playlists Nguồn: Tìm Hiểu Thánh Kinh http://ttb.twr.org/vietnamese
Chiến Tranh Đông Dương | sách nói lịch sử | lịch sử Việt Nam thời kỳ kháng chiến | sách nói hay

Chiến Tranh Đông Dương | sách nói lịch sử | lịch sử Việt Nam thời kỳ kháng chiến | sách nói hay

Kênh này mình lập cho mẹ mình vì bà là một người yêu thích đọc sách và đã nghỉ hưu...
TKNM 05: TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH THÁNH KINH TÂN ƯỚC

TKNM 05: TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH THÁNH KINH TÂN ƯỚC

* Quá trình biên soạn bộ sách Tân Ước - Từ Paléttin, Đức Giêsu qui tụ các tông đồ...
Làm giàu bằng đầu tư chứng khoán | sách nói đầu tư | phát triển tài chính cá nhân | tăng thu nhập

Làm giàu bằng đầu tư chứng khoán | sách nói đầu tư | phát triển tài chính cá nhân | tăng thu nhập

Kênh này mình lập cho mẹ mình vì bà là một người yêu thích đọc sách và đã nghỉ hưu...
Chiến Tranh Đông Dương | tài liệu lịch sử chiến tranh Việt Nam | lịch sử Việt Nam | chiến tranh VN

Chiến Tranh Đông Dương | tài liệu lịch sử chiến tranh Việt Nam | lịch sử Việt Nam | chiến tranh VN

Kênh này mình lập cho mẹ mình vì bà là một người yêu thích đọc sách và đã nghỉ hưu...
1 sử ký 2-09/10/2020

1 sử ký 2-09/10/2020

giu-đa (do thái) dòng dõi khôn ngoan thông minh nhất đất.
TÌM HIỂU TÔN GIÁO CAO ĐÀI..Chuong1

TÌM HIỂU TÔN GIÁO CAO ĐÀI..Chuong1

QUYỂN TÌM HIỂU TÔN GIÁO CAO ĐÀI do CƠ QUAN PTGL xuất bản 1994, tái bản 2013 AUDIO: Giáo sĩ Huệ...
SO SÁNH TÂN VÀ CỰU ƯỚC | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

SO SÁNH TÂN VÀ CỰU ƯỚC | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Sứ điệp : SO SÁNH TÂN VÀ CỰU ƯỚC Diễn giả : Mục Sư Trân Mai Ngày ...
Kinh Thánh Tân Ước sách: Khải Huyền / New Testament  book of Revelation October 10, 2012

Kinh Thánh Tân Ước sách: Khải Huyền / New Testament book of Revelation October 10, 2012

Kinh Thánh Tân Ước sách: Khải Huyền / New Testament book of Revelation October 10, 2012 7:54 PM
kinh tế Việt Nam dưới triều đại nhà Nguyễn | lịch sử Việt Nam tóm tắt | Kinh tế triều Nguyễn

kinh tế Việt Nam dưới triều đại nhà Nguyễn | lịch sử Việt Nam tóm tắt | Kinh tế triều Nguyễn

Kênh này mình lập cho mẹ mình vì bà là một người yêu thích đọc sách và đã nghỉ hưu...
Thời kỳ tự chủ Việt Nam sau Bắc thuộc | lịch sử Việt Nam | Phong kiến tự chủ Việt Nam | sách hay

Thời kỳ tự chủ Việt Nam sau Bắc thuộc | lịch sử Việt Nam | Phong kiến tự chủ Việt Nam | sách hay

Kênh này mình lập cho mẹ mình vì bà là một người yêu thích đọc sách và đã nghỉ hưu...
Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Lệ Hằng

Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Lệ Hằng

1) Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, Con đường nào Ngài ra pháp trường, Mão gai nào hẳn lên...